Asiel- en vluchtelingenrecht

Vreemdelingen die in Nederland een verblijfsvergunning hebben aangevraagd krijgen te maken met IND (Immigratie en Naturalisatiedienst).

Wanneer deze dienst negatief beslist op de aanvraag, dan is het zaak om onmiddellijk contact op te nemen met een advocaat die hiertegen beroep kan instellen bij de rechtbank. Ook wanneer uw verblijfsvergunning is ingetrokken, neem dan zodra de beschikking is ontvangen contact met ons op. Mr. J. Eliya kan u informeren over welke mogelijkheden er zijn, aan welke vereisten u moet voldoen en wat er nodig is om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning. Uiteraard kan hij u ook bijstaan in een te voeren juridische procedure.

Heeft u vragen over een onderwerp uit de volgende thema’s, dan kunt u contact opnemen voor een deskundig antwoord.

 • Gezinshereniging
 • Gezinsvorming
 • Inreisverbod
 • Naturalisatie
 • Ongewenstverklaring
 • Verblijfsvergunning asiel
 • Verblijfsvergunning regulier
 • Verblijfsvergunning voor verblijf bij ‘familie en   gezin’
 • Verblijfsvergunning voor medische behandeling
 • Visumaanvraag kort verblijf / familie bezoek

Contact

Bel +31 (0)74 82 00 323
E-mail
Adres Enschedesestraat 68, Hengelo
of

LAATSTE TWEETS

 • The RSS feed for this twitter account is not loadable for the moment.

Follow @J_Eliya on twitter.