STRAFrecht

In strafrechtprocedures is de taak van een advocaat om er op toe te zien dat het proces eerlijk verloopt. In eerste instantie wordt beoordeeld of de opsporing en vervolging volgens de wettelijke regels is verlopen. Vervolgens zal mr. J. Eliya het door de Officier van Justitie aangedragen bewijs kritisch bekijken en zo mogelijk tegenbewijs verzamelen. Mr. J. Eliya zal proberen om voor u de strafrechtprocedure te verduidelijken.

Mr. J. Eliya heeft zowel ervaring met eenvoudige zaken die bij de politierechter dienen, als met ingewikkelde en zwaardere strafzaken die bij de meervoudige strafkamer voorkomen. Mocht u gedagvaard zijn in een strafzaak, dan is het belangrijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt. te denken valt aan de volgende thema’s:

 • Afpersing, bedreiging, stalking
 • Criminele organisatie, wapens (bezit/handel)
 • Computercriminaliteit, (internet)oplichting, internetcriminaliteit, computervredebreuk
 • Diefstal, heling, vermogensdelicten
 • Diplomafraude, hypotheekfraude, subsidiefraude
 • Drugs (soft/hard), hennepplantages
 • Fraude (uitkering/belasting/subsidie/toeslagen), economisch strafrecht, bedrieglijke bankbreuk, valsheid in geschrifte, witwassen
 • Geweld, moord, doodslag, mishandeling
 • Invordering rijbewijs, verkeersongevallen, doorrijden na aanrijding, CBR-zaken
 • Minderjarigen strafzaken
 • Strafbeschikkingen
 • Tenuitvoerlegging voorwaardelijke straf

Contact

Bel +31 (0)74 82 00 323
E-mail
Adres Oude Postweg 24, Hengelo
of

LAATSTE TWEETS

Follow @J_Eliya on twitter.